Fødevarestyrrelsens fugleinfluenza beredskab er flyttet permanent til en sikker server, som findes her:

https://ai.fvst.dk

Du vil ikke blive viderestillet automatisk.